• Melissa Gaelle Jean

BOSTON MANDOR di ke PANDEMI an ka dire 8 mwa

Majistra Marty Walsh te anonse ke vil Boston an konnen ke pandemi an ka dire 8 mwa jiska yon lane, e ke vil la ap prepare’l pou posibilite sa a. Youn nan mezi ke y’ap pran se atravè sibvansyon/fon ke ti Fon Sekou ti biznis bay ki debouse $ 4 milyon dola pou 1,100 ti biznis, 95% nan yo gen mwens ke 15 anplwaye yo. Majistra a te deklare ke jan vil la ap kontinye kontwole pandemi an, yo pral rann plis lajan disponib pou ede moun ki afekte pa mezi distans sosyal la. Pou plis enfòmasyon sou mezi sa yo, tanpri vizite sit entènèt vil Boston an.
3 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID