• Melissa Gaelle Jean

PLAN POU BIZNIS RE-OUVRI NAN MASSACHUSETTS

Biwo Gouvènè Baker a te anonse yon kat-faz relouvri plan pou Massachusetts. Premye faz plan an deja sou pye, ak kote de adorasyon, biznis esansyèl, ak swen medikal ki pa ijan rekòmanse travay lendi dènye 18 me. Lendi 25 Me se dezyèm dat deplwaman Faz 1 - ak sèvis pèsonèl ( kwafè, salon cheve, kote yo pran swen bèt kay, elatriye), cawash, laboratwa, sèvis gadri, plas, ak biwo (pa nan zòn Boston an) relouvri ak restriksyon ak gid. Yo ankouraje rezidan yo rete lakay yo, mete mask an piblik, e konsèy "rete nan kay" la vin kounye a "pi an sekirite lakay". Yo poko anonse Faz 2-4 plan a, men ofisyèl note ke chak faz ap dire apeprè 3 semèn.
3 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID