• CONTRA COVID

Resous pou kominote Boston an sou COVID-19 nan plizyè lang

Kanpay ContraCovid met yon lis resous Kominotè pou zòn Boston an pou ede fanmi ki nan bezwen yo. Dokiman an gen ladan asistans lajan kach, materyèl edikatif, enfòmasyon sou peman sèvis piblik, kote pou’w jwenn aksè ak manje, osi byen ke ki jan pou’w nan aksede resous sante mantal. Jwenn aksede dokiman an isit la.


10 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID